Arkitektonisk utforming

Når arkitekten er ferdig med utformingen-prøv oss!

Vi tar oss av konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, miljø og helse, bygningsfysikk energi og lydforhold. Tiltaksklasse 1 og 2.

Be om tilbud!

Bygge garasje, påbygg, tilbygg , hus eller hytte

Uansett hva du planlegger så kan vi lage alle tegninger plan, snitt, fasader og situasjonskart. I tillegg lager vi perspektivtegninger som viser svært godt hvordan tiltaket kommer til å bli. Et godt planlagt byggeprosjekt blir rimeligere og bedre.

Vi kan også ta oss av byggesøknaden. Byggesøknad heter nå søknad om rammetillatelse (2 trinn) eller søknad om igangsettingstillatelse (IG). En riktig utformet byggesøknad er lettere og vurdere for “byggesak” og gir oftest positivt vedtak.

Lurer du på hvordan du skal gå frem, send oss en epost – vi tar kontakt og veileder.

Bygge på en etasje

Begrepene påbygg og tilbygg brukes om hverandre, men et påbygg er en utvidelse i høyden og et tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate.

Uansett hva du planlegger så kan vi lage fullstendige tegninger, plan, snitt og fasader. I tillegg lager vi perspektivtegninger som viser svært godt hvordan tiltaket kommer til å bli.

Ta kontakt så gir vi deg et tilbud!

Bytte vinduer

Hva vil det si å endre fasade?

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel omfatte: 

  • vinduer: bytte, sette inn i yttervegg, tak, loft eller kjeller
  • dører: bytte, sette inn i yttervegg eller kjeller
  • fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning
  • tak: skifte eller etterisolere 
  • balkong: bygge inn balkong med glass, bygge, rive eller utvide balkong
  • montering av varmepumpe, markise eller skilt
  • saksbehandling er ulik i hver kommune

Sjekk om du må søke for å endre fasade