Bygge på en etasje

Begrepene påbygg og tilbygg brukes om hverandre, men et påbygg er en utvidelse i høyden og et tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate.

Uansett hva du planlegger så kan vi lage fullstendige tegninger, plan, snitt og fasader. I tillegg lager vi perspektivtegninger som viser svært godt hvordan tiltaket kommer til å bli.

Ta kontakt så gir vi deg et tilbud!