Bygge garasje, påbygg, tilbygg , hus eller hytte

Uansett hva du planlegger så kan vi lage alle tegninger plan, snitt, fasader og situasjonskart. I tillegg lager vi perspektivtegninger som viser svært godt hvordan tiltaket kommer til å bli. Et godt planlagt byggeprosjekt blir rimeligere og bedre.

Vi kan også ta oss av byggesøknaden. Byggesøknad heter nå søknad om rammetillatelse (2 trinn) eller søknad om igangsettingstillatelse (IG). En riktig utformet byggesøknad er lettere og vurdere for “byggesak” og gir oftest positivt vedtak.

Lurer du på hvordan du skal gå frem, send oss en epost – vi tar kontakt og veileder.